Työstökemikaalit - JeffHitech työstön emulsiot 

 

 Lataa mallikohtainen esite

Siirry valmistajan sivuille >>>

 

JEFFA työstöemulsiot.

ENNEN VALMISTUSTA
Raaka-aineiden määrittely
Parhaista markkinoilla olevista raaka-aineista tehdyn huolellisen valinnan jälkeen määrittelemme fysikaalis-kemiallisten vakioiden vaihtelurajat, joiden mukainen raaka-aineiden täytyy olla niitä vastaanotettaessa.

Raaka-aineiden vastaanotto
Vastaanotettaessa otetaan jokaisesta erästä näyte ennen välivarastointia. Vasta sen jälkeen kun on kontrolloitu:
- tiheys
- viskositeetti
- TBN (kokonaisemäsluku)
- TAN (kokonaishappoluku)
- ulkonäkö ja jne.
tuotteet etiketöidään, rekisteröidään ja varastoidaan.

VALMISTUKSEN AIKANA
Kaikki liukoiset tai täysöljytuotteet kontrolloidaan valmistuksen aikana ja sen lopuksi, vasta seuraavan testisarjan jälkeen, jossa mitataan:
- tiheys
- viskositeetti
- ulkonäkö
- leimahduspiste
- paineensieto
- TBN (kokonaisemäsluku)
- TAN (kokonaishappoluku)(24 t, 0 oC:ssa ja 45 oC:ssa)
- pH
- vaahdonmuodostus
- konsentraatin pysyvyys
- emulsion pysyvyys liukoisista tuotteista
valmistuskäsittely on saatettu loppuun.
Yksi näyte-erä jokaisesta valmisteesta säilytetään kahden vuoden ajan, jotta tarvittaessa voidaan tarkistaa ja todeta tuotteen käyttäjälle kaikki mahdolliset häiriöt.

VALMISTUKSEN JÄLKEEN
Paikan päällä otetaan näytteet, jotka analysoidaan oleellisilta kohdiltaan, ja joiden tulokset tiedotetaan kolmen päivän kuluessa, jotta tuotteidemme hyvä käytettävyys säilyy. Valmistajan suosittelemat toimenpiteet.

Täysöljyt
- tiheys
- viskositeetti
- TAN (kokonaishappoluku)
- vierasöljyjen prosenttiosuuden määrittäminen
- bakteerikasvusto
- pohjasakan pitoisuus
- paineensieto-ominaisuudet

Liukoiset öljyt
- konsentraation määrittäminen potentiometrissa tai kationisessa annostuksessa
- pH
- vierasöljyjen pitoisuuden määrittäminen
- sienikasvusto
- paineensieto-ominaisuudet
- korroosio

Enemmän tietoa vallmistajan kotisivuilta www.jeffa-lubrifiants.com